OFFICE OF DISTRICT EDUCATION OFFICER SURAT

Staff Details

Sr.NoTeacher NameDesignation
1 શ્રી એચ.એચ. રાજ્યગુરૂ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી
2 શ્રી ભગીરથ પરમાર શિક્ષણ નિરીક્ષક
3 શ્રી. એચ પી. કાનાણી શિક્ષણ નિરીક્ષક
4 શ્રી જે.કે. પટેલ શિક્ષણ નિરીક્ષક
5 શ્રી એ. એમ. અગ્રવાલ શિક્ષણ નિરીક્ષક
6 શ્રી આર.વી. પટેલ હિસાબી અધિકારી
7 શ્રી એમ.ડી. સોલંકી ઓડીટર ગ્રુપ-૧
8 શ્રી કે.વી. હાગીયા મ.શિ. નિરીક્ષક
9 શ્રી જે.જે. પટેલ મુખ્ય કારકુન
10 શ્રી એ.એસ. ચૌધરી સિનિયર કારકુન
123